"Bilgiye her yerden ulaşmak için"

Kitap Tavsiyesi

Web ve Internet’in ortaya çıkışı ve mantığı üzerine yaşananlar. Fikrin ortaya çıkışı ve gelişimi üzerine ilk kaynaktan anlatım. Değerli bir kitap “Weaving The Web” okumanızı tavsiye ederim. Selamlar…

Experiences on the emergence and logic of the Web and Internet. The expression of the main person on the emergence and development of the idea. A valuable book is “Weaving The Web“. I recommend you to read. Greetings…

Comments are currently closed.